Ceník vyšetření nehrazených zdravotní pojišťovnou platný od 1. 1. 2024

 • Vyšetření za účelem vystavení profesních průkazů (potravinářský, svářečský, jiný)
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (prohlídka vstupní, periodická, mimořádná)
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu
 • Vstupní prohlídka do zaměstnání (vyšetření zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení na žádost zaměstnavatele)
 • Jakékoli jiné komplexní lékařské vyšetření na žádost pacienta - pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením a lázněmi pro samoplátce, před interrupcí, předoperační vyšetření před operací pro samoplátce (plastické operace a podobně)

700,-

 • Cílené vyšetření včetně zpracování lékařské zprávy (například při napadení jinou osobou, při umístění do ústavu sociální péče, pro potřeby soudu, pro Policii, pro komerční pojišťovny
 • Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace - pro závodní lékaře, pro vyšetření v rámci pracovně lékařských služeb či za jiným účelem na žádost pacienta
 • Komerční pojišťovny - oznámení úrazu, stanovení bolestného, výpisy, potvrzení pracovní neschopnosti, jiná administrativní činnost (bez nutnosti vyšetření)
 • Vypracování návrhu na lázeňskou léčbu či ústavní RHB léčbu za indikujícího specialistu (dle aktuálně platné legislativy je administrace návrhu povinností léčbu doporučujícího specialisty)

500,- 

 • Očkování na žádost pacienta nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (bez ceny vakcíny)
 • Příplatek za expresní vypracování zprávy či tiskopisu do 3 dnů bez ohledu na zákonem stanovenou lhůtu
 • Provedení testu na okultní krvácení ve stolici v případech, kdy není hrazeno zdravotní pojišťovnou (vyšetřovací set + vyhodnocení)
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti pro studium, sportovní činnost, rekreační akce a podobně

250,-

 • Jednoduché administrativní úkony - různá potvrzení a podobně, vystavení doporučení k vyšetření u specialisty pouze na žádost pacienta bez předchozí indikace lékařem, vystavení a současné ukončení DPN bez předchozího vyšetření lékařem


150,-   


 • Aplikace injekcí indikovaných a předepsaných jiným zdravotnickým zařízením v naší ordinaci (cena za aplikaci jedné injekce)


30,-


 • Pořízení fotokopie zprávy na žádost pacienta (cena za 1 stranu A4)


10,-